Pethő Szabolcs

digitalizált jelleggel

Hinni annyi, mint nem akarni tudni"

Vitorlás szótár

Abdrift - a hajó oldalra való sodródása, csúszása

Abwind - zavart szél

Achterstag - hátsó árbocmerevítõ "drótkötél"

Aerodinamika - légerõtan

Ahoi - régi hajós üdvözlés (pl. Sziriusz, ahoi!)

Állókötélzet - az árbocot négy irányban tartó fém sodronykötelek (vorstag+ vantnik+ achterstag)

Árboc - a vitorlázat tartóoszlopa

Bandázsolás - a kötélvég összefonása (másnéven "babázás v. fuxolás")

Backbord (ejtsd:bekbord) - a hajó menetirány szerinti bal oldala

Backbord-szabály: különbözõ oldali irányú széllel hajózó vitorlások találkozásánál annak van elsõbbsége, akinek a bumja balra áll (vagyis jobbról kapja a szelet)

Balcsapás - a hajó balcsapáson halad, ha a vitorlába "balról csap" bele a szél

Ballon - nagyméretû, könnyûszeles orrvitorlák gyûjtõneve (pl. spinakker ballon)

Beggelés - az orrvitorla széllel szembeni elfordítása 

Beaufort-skála (ejtsd: bofort) - 0-12 fokozatú tapasztalati szélerõsség skála

Behajózás - hajóra szállni, felkerülni az utaslistára

Bilge - hajóûr, pl. a fenékdeszka alatti tér

Bilgepumpa - fenékvíz-szivattyú

Bika - fedélzeti v. parti kötélrögzítõ alkatrész

Boci - mentõcsónak, hajó után köthetõ pici evezõs csónak

Bója - a mederfenéken rögzített úszóképes (jelzõ)eszköz

Bolcni - csapszeg

Bókony - a hajó bordái

Bríz - könnyû szél

Bugsprit (ejtsd: bagszprit) - a hajóorrból kinyúló rúd ("orrsudár")

Bum - a nagyvitorla alsó élét tartó rúd ("baum")

Bumlift - nagyvitorla pihentetõ kötél (másnéven "dirk")

Cirkálás - szél ellen történõ vitorlázás, cikkcakk vonalban (=kreuzolás)

Cirkáló - klasszikus, kecses tõkesúlyos vitorláshajó. Az utána szereplõ szám a nagy+orrvitorla névleges (2 dimenziós) felületét (m2) jelenti, pl. 50-es cirkáló

Cleat és Clemm (ejtsd:klít, klemm) - kötélszorítók

Cockpit (ejtsd:kokpit) - a fedélzeti munkatér

Code-lobogó - a klasszikus jelzõlobogó-ábécé

Csáklya - rúdra erõsített kampó

Csiga - görgõs kötélvezetõ

Csomó - a sebesség mértékegysége, 1 tengeri mérföld/óra, azaz 1,85 km/óra (=knots)

Csörlõ - a kötélbehúzást megkönnyítõ szerkezet (=strecker)

Dakron - mûanyag vitorlavászon Deck (ejtsd: dekk) - fedélzet

Denevér - a nagyvitorla hátsó, ívelt oldala

Dinghy (ejtsd: dingi)uszonyos hajó, v. mentõcsónak angol neve

Dirk - nagyvitorla pihentetõ kötél (másnéven "bumlift")

Döghullám - a szél elülte után megmaradó kellemetlen hullámzás

Drengolás - benyomulás, versenyen pl. az ellenfél és a bója közé

Dörzsléc - a hajó szélét védõ szegély

Dûznihatás - réshatás, a levegõ felgyorsulása a nagyvitorla és az orrvitorla között

Ejtés - elkanyarodni a széltõl = ejteni a hajót

Élesedés - a szél felé kanyarodni

Equator - (lat.=egyenlítõ) az egyetlen magyar tervezésû és építésû óceáni vitorlás, tervezte Gál József 1990-ben. Kiemelkedõen tengerálló típus, gyártják tavi és tengeri változatban

Fall - felhúzókötél (orrvitorlafelhúzó = fockfall; nagyvitorlafelhúzó = grossfall)

Flatterolás - a vitorla lobogtatása

Flaute - szélcsend

Flokko - könnyû széljelzõ szalag

Fock (ejtsd: fok) - orrvitorla

Fockroller: orrvitorla besodró

Fordulás - hajónkkal a szél felé történõ irányváltoztatás

Freibord - szabad oldalmagasság a vízvonaltól

Frühstart - korai rajt versenyen

Fux - az orrkabin neve (fuxluk, "rókalyuk")

Génua - az árboc vonalától hátrébb nyúló nagyméretû orrvitorla

Gleitolás - siklás, erõs szélben a könnyû hajók a vízbõl szinte kiemelkedve siklanak

Gross (ejtsd:grósz) - nagyvitorla

Habléc - hajók orrfedélzetén található vízlevezetõ "bajusz"

Hafenmeister (ejtsd:háfenmájszter): kikötõmester

Hajólevél - a hajó forgalmi okmánya

Hajózási Szabályzat ("HSz") - a Vízi Kresz, 39/2003 (VI.13.) GKM rendelet

Halzolás - a hajó széliránytól elfelé való csapásváltoztatása, más néven perdülés. Ilyenkor kell ügyelni a bumra és a fejünkre!

Halfej - a nagyvitorla felsõ sarkába préselt fémlemez

Havaria - baleset Jib (ejtsd:dzsib) - erõsszeles, kicsi orrvitorla Jobbcsapás - a hajó jobbcsapáson halad, ha a vitorlába "jobbról csap" bele a szél

Jolle - uszonyos, kabin nélküli sportvitorlás

Kajüt - hajófülke, lakótér

Kalóz -háromszemélyes biztonságos jolle, Carl Martens tervezte 1934-ben (=Pirat)

Karabíner - rugós csat

Kiel (ejtsd:kíl) - tõkesúly

Kieler - tõkesúlyos hajó

Kielwasser - farvíz

Kimm - sarkos építésû hajóknál a fenék síkjának és az oldal síkjának találkozása

Kitisztázás - az összegubancolódott kötél kibogozása

Kiülés - az erõs szélben megdõlõ jollét a szél felöli oldalra való kiüléssel stabilizáljuk

Kikötõmester - a kikötõ hajókkal és hajósokkal foglalkozó segítõkész mindenese

Kompasz - iránytû, tájoló

Kreuz, kreuzol (ejtsd:krajc) - cirkálva vitorlázik

Kuh-forduló (Q) - szamár- vagy tehénforduló. Erõs szélben veszélyes halsolni, ezért "Q-alakban" fordulunk meg, a hajó orrával a szél felé

Kutter-vitorlázat - két orrvitorla egymás mögött + nagyvitorla

Laterál felület - a hajótest vízbemerült részének oldalnézeti vetülete

Látszólagos szél - mozgó hajón a valódi szelet a menetszelünk élesebbé teszi, mozgó hajóra mindig a látszólagos szél hat

Latni - vitorlamerevítõ vékony léc vagy mûanyag lap

Lazy Jack (ejtsd:lézidzsek) - a nagyvitorla bumra szerelt zippzáros huzata

Lee-oldal - a hajó szél alatti oldala

Lobogtatni - vitorlás hajót megállítani a vitorlák kilobogtatásával lehet

Luv oldal - a hajó szél felöli oldala

Luftkasztni - légkamra

Mannschaft (ejtsd: mancsaft) legénység, versenyzõtárs

Mancsaftolni - a kormányzás kivételével a többi hajósfeladat elvégzése

Manõver - a hajóval végrehajtott mûveletek, mozdulatok neve

Manõverslukk - erõs szeles kikötés után a kapitány és legénység által közösen fogyasztott alkoholtartalmú ital (tanfolyamunkon a kapitány speciális hínárpálinkája)

Marás - a Balaton déli partján, a víz alatt húzódó keskeny, sekély zóna

Megfeneklés - sekély vízen történõ fennakadás

Munkapad - sín, melyre a nagyvitorla alsó behúzócsigáját szerelik. (=leitvágni)

Navigáció - hajózástan, helyzetmegállapítás+hajóvezetés

Negatív csapás - cirkálásnál a céltól távolodó, de magasságot gyûjtõ szakasz

Nut - horony, vájat, csatorna neve

Osztályjelzés - a hajó típusának jelzése a nagyvitorlán

Óvózászló - piros zászló, mellyel versenyen jelezzük az ellenünk szabálytalankodó hajó és a zsûri számára az óvás tényét

Õzni - kötélvezetõ karika

Pádli - egytollú, rövid evezõ

Palstek: csathurok, a leggyakorlibb vitorláscsómó (névadója: Stekk Pál legendája)

Peilung - terelõbója versenyen Persenning - vitorlavédõ huzat

Pillangóvitorla - a spinakker magyar neve

Pilotkönyv - a vízterület jellegzetességeit és a kikötõket bemutató könyv

Pozíciólámpa - napnyugtától napkeltéig menetben használandó jelzõlámpa

Pozitív csapás - cirkálásnál a célunkhoz közelebb vívõ szakasz

Pöff - hirtelen szélerõsödés, széllökés (=bõ)

Préselés - élesen szél ellen való vitorlázás

Puffer - ütközõpárna (=fender)

Pütting - jollén a vantni rögzítõ verete

Raum - háromnegyedszél

Reffelés - a vitorlázat erõs szélben való csökkentése, kurtítása

Reménytelen helyzet - ha ellenfelünk a cirkálószakaszon elõttünk haladva zavart szelet kelt, fokozatosan sebességet vesztünk

Répa - a vitorla (pl. spinakker) nem kívánt megcsavarodása (dupla csavar: szaloncukor) felhúzás közben

Rig - a rudazat (árboc, bum)+merevítõkötelek együtt

Saling (ejtsd: száling) - árbocmerevítõ keresztrúd

Schooner (ejtsd:szkúner) - kétárbocos tengeri vitorlás, a hátsó árboc magasabb

Schwert (ejtsd: svert) - jolle leengedhetõ uszonya, oldalsodródás ellen

Sekli - mozgó részek összekapcsolására szolgáló csavaros alkatrész

Sott - vitorlabehúzó kötél (pl. focksott, gross-sott)

Sloop-vitorlázat - a legelterjedtebb egyárbocos vitorlázat, orrvitorla+nagyvitorla

Sója -lejtõ, melyen a jollét vízreteszik

Spanner - feszítõszár

Spinakker - Hátszélvitorla, az orrvitorlák egy speciális fajtája, könnyû/közepes szélre Spinakkerbum - a hátszélvitorla szél felöli (luv) sarkát támasztja ki

Stagreiter - orrvitorlakapocs (=lovas)

Standard - széljelzõ az árboc csúcsán (="windex")

Steuerbord (ejtsd:stajerbord) - a hajó menetirány szerinti jobb oldala, kormányféloldal

Stopper: kötélfogó

Schwert (ejtsd:svert) - a jolle uszonya

Szélbeállás - a hajó orrát a szél felé kormányozva hagyni, hogy elfogyjon a lendület

Szeksztáns -tengeri csillagászati navigációban használt tükrös szögmérõ

Takarás - a vitorla és a hajótest szélárnyékos tere

Takk - csapás (lehet: jobb, bal, pozitív, negatív)

Takli - vitorlázat Tengeri mérföld (tmf v. M) - kb. 1852 méter

Top - az árboc csúcsa

Topfény - horgonyzáskoz bekapcsolt körbevilágító fehér fény

Tõkesúly - víz alatti ellensúly, nagyobb hajókon (=kiel, v. ballaszt)

Tõkesúlyos hajó - tõkesúllyal és kabinnal rendelkezõ nagyobb vitorlás (=kieler)

Trapéz, trapézol - a jollevitorlázó erõs szélben a hajó oldalán áll, az árbocra rögzített speciális kötél és heveder (trapézmellény) segítségével

Traveller - a munkapad speciális fajtája, könnyen állítható

Trepni: padlódeszka

Trimmelés - a vitorlázat és a rig finomállítása

Trimmzsinór - a vitorlában lévó vékony állítózsinór

Tükör - a hajó hátsó síkja

Unterlieck - a nagyvitorla alsó éle

Útjog - elhaladási jog, elsõbbég

Vorlieck - a nagyvitorla elsõ éle

Vorstag (ejtsd: forstág) - az árbocot elõre merevítõ drótkötél

Vantni - az árbocot oldalra merevítõ drótkötelek (=csarnak)

Veret - a fém alkatrészek gyûjtõneve

Vízbõl mentés - (=Man Over Bord) a hajóból kiesett személyért ill. tárgyért való gyors visszatérési manõver, melynek sorrendje: ejtés hátszélig, halzolás, élesedés és melléállás úgy, hogy a mentendõ a szél felöli oldalon legyen

Yacht v. Jacht - nagyobb méretû (luxus) túrahajó